Verzuim & WGA. In Control

Integrale verzuimoplossing in één pakket: Verzuim & WGA.IN CONTROL

Als werkgever wordt u steeds meer verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen van uw zieke (ex-)medewerkers. Deze verantwoordelijkheid draagt u maximaal twaalf jaar, een lange periode waarin de kosten kunnen oplopen tot gemiddeld € 200.000 per medewerker.

Daarnaast volgen veranderingen in wet- en regelgeving rondom sociale zekerheid elkaar in rap tempo op. Zo worden per 1 januari 2017 de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Het wordt voor u als werkgever steeds moeilijker om het overzicht te houden over al uw verplichtingen en (financiële) risico’s.

Aon helpt u! Als toonaangevend risicoadviseur op het gebied van sociale zekerheid biedt Aon de integrale oplossing ‘Verzuim & WGA.IN CONTROL’, waarmee u alle zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid via één digitaal loket kunt regelen.

1. Verzuimverzekering

Als een van uw medewerkers ziek wordt, bent u wettelijk verplicht om die werknemer twee jaar lang ten minste 70% van zijn of haar salaris door te betalen. Als u te maken heeft met frequent en langdurig ziekteverzuim, kan dit uw bedrijf veel geld kosten. Om u in te dekken tegen deze kosten, biedt Aon u twee verzekeringsvarianten:

  • Verzuimverzekering Conventioneel
  • Verzuimverzekering Stop Loss

U kunt beide verzekeringen afsluiten mét of zonder Arbodienstverlening.

Verzuimverzekering Conventioneel
De Verzuimverzekering Conventioneel keert uit zodra het ziekteverzuim van de medewerker langer duurt dan het aantal werkdagen waarvoor u het eigen risico draagt. Deze verzekering is vooral geschikt voor werkgevers met een loonsom tot ongeveer 1,5 miljoen euro. U kunt zelf uw eigen risico en het dekkingspercentage bepalen.

Verzuimverzekering Stop Loss
De Verzuimverzekering Stop Loss keert uit zodra het doorbetaalde loon bij ziekte hoger is dan het voor de verzekering vastgestelde eigen risico in geld. De hoogte van dit eigen risico kunt u zelf bepalen. Deze verzekering is vooral geschikt voor grotere werkgevers.

Eigen risico (in geld)
Het eigen risico in geld (ook wel eigen behoud genoemd) is een percentage van de totaal verzekerde loonsom. Om dit percentage vast te stellen, houden we rekening met het dekkingspercentage dat u kiest. Deze verzekering keert in principe niet meer uit dan tweemaal het eigen risico. Tegen een premietoeslag kunt u een ongemaximeerde uitkering verzekeren

2. WGA ERD verzekering

De WGA in het kort
Als werkgever heeft u de verplichting een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV wat een arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen. Ligt het inkomen van de werknemer tussen 35 en 80% van het laatstverdiende loon? En is er voldoende herstelkans? Dan valt de werknemer onder de WGA-regeling. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Ook volledig arbeidsongeschikte werknemers met voldoende herstelkans vallen onder de WGA.

Iedere werkgever heeft een keuze: het risico zelf dragen (en eventueel bij een verzekeraar onderbrengen) of het risico onderbrengen bij het UWV. Als u zelf het risico draagt, houdt dit in dat u als werkgever de eerste 10 jaar van uw arbeidsongeschikte werknemer verantwoordelijk bent voor zijn WGA-uitkering. U kunt alleen eigenrisicodrager worden voor werknemers die op hun eerste ziektedag bij u in dienst zijn en/of waren.

Eigenrisicodragen voor de WGA: een oplossing voor u?
Het klinkt ideaal: meer grip op de reïntegratie van werknemers en de instroom in de WGA beperken. Het kan als eigenrisicodrager. Tegelijk vragen de inspanningen die hiervoor nodig zijn om een investering. Vraag is dus wat de beste oplossing is. Het antwoord is voor iedere werkgever anders. Aon zoekt de oplossing die bij u past.

Eigenrisicodragerschap: meer grip
Eigenrisicodragen voor de WGA is tot 2017 alleen mogelijk voor de vaste contracten. Vanaf 2017 kan dat ook voor de instroom vanuit tijdelijke en flexibele contracten. Beide stelsels, WGA vast en WGA flex, worden dan namelijk samengevoegd.

Meer weten?
Op de website van Aon vindt u informatie over Verzuim & WGA overzichtelijk gepresenteerd. Onder andere:

  • Animatie ‘Publiek verzekeren of eigenrisicodrager voor WGA En Ziektewet worden’
  • Webinar ‘Verplichtingen en risico’s rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid’
  • Brochure Verzuim & WGA.In Control
  • De offerte rekenmodule van Verzuim & WGA.In Control

Offerte aanvragen? Dat kunt u hier doen.
Voor meer informatie zie de Aon site.

Of neem contact op met de inkomen desk:
inkomendesk@aon.nl
088 810 81 76

Voordelig verzekerd via VEA

De VEA heeft Aon benoemd als partner in verzekeringen. Als VEA-lid kunt u daardoor profiteren van scherpe premies, uitstekende dekkingen en goede service. VEA en Aon hebben gezamenlijk voor communicatie adviesburaus een aantrekkelijk verzekeringspakket samengesteld. De verzekeringen zijn afgestemd op de specifieke risico’s die u in uw vakgebied loopt.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!

Nieuwsbrief

Sectie