VEA Legal Helpdesk

Hoogenraad & Haak beantwoordt in het kader van de VEA Legal Helpdesk eenvoudige vragen van VEA-leden tegen een (voordeel)tarief van €185 (exclusief BTW) per vraag, waarbij een maximum tijdsbesteding geldt van 60 minuten per vraag.

– Als Hoogenraad & Haak voorziet dat de beantwoording van een vraag meer dan 60 minuten zal duren, dan zal Hoogenraad & Haak het VEA-lid eerst een kostenvoorstel ter goedkeuring voorleggen.

– Als de vraag niet eenvoudig is (als Hoogenraad & Haak de vraag niet kan beantwoorden op basis van parate kennis en zo nodig kort juridisch onderzoek), of als de vraag buiten de hieronder in de onderwerpenlijst opgesomde onderwerpen valt, dan zal Hoogenraad & Haak het VEA-lid eerst een kostenvoorstel ter goedkeuring voorleggen.

Onderwerpenlijst
VEA-leden kunnen in het kader van de VEA Legal Helpdesk vragen stellen over de volgende onderwerpen:

• Reclame
Misleidende reclame

 • Vergelijkende reclame
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • Regels over reclame voor specifieke producten (bijvoorbeeld alcoholische dranken, auto’s, kansspelen, reizen, voedingsmiddelen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, cosmetische producten, cosmetische behandelingen)
 • Regels die gelden voor reclame via een bepaald medium (bijvoorbeeld brievenbusreclame, e-marketing, telemarketing, influencer marketing, fieldmarketing)
 • Milieuclaims
 • Promotionele kansspelen en prijsvragen
 • Contracten in de reclamesector (bijv. vragen over samenwerkingsovereenkomsten tussen bureau en adverteerder, productieovereenkomsten, overeenkomsten voor de inschakeling van acteurs)

• Intellectuele eigendom en aanverwante rechten

 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • Modellenrecht
 • Portretrecht
 • Slaafse nabootsing

• Privacy en gegevensbescherming

• Verpakking en etikettering

 • Ingrediënten
 • Gezondheidsclaims
 • Voedingsclaims

Overige onderwerpen
Hoogenraad & Haak kan op basis van een voorafgaand overeengekomen budget ook adviseren over onderwerpen die niet onder de VEA Legal Helpdesk vallen, zoals:

• E-commerce

• Commerciële contracten en geschillen buiten de reclamesector

• Bezwaarschriften tegen boetes van toezichthouders

• Procedures bij de Reclame Code Commissie en rechtbanken.

• Arbitrages.

Ook voor deze onderwerpen geldt dat VEA-leden de eerste 60 minuten profiteren van het voordeeltarief van EUR 185 (exclusief BTW).

Werkwijze
1. Het VEA-lid stuurt een e-mail naar vea@hoogenhaak.nl, met daarin een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vraag.

2. Hoogenraad & Haak bevestigt ontvangst van de e-mail en vraagt zo nodig om ondertekening van een opdrachtbevestiging als het VEA-lid nog geen opdrachtbevestiging heeft ondertekend (ondertekening van de opdrachtbevestiging is alleen de eerste keer nodig).

3. Hoogenraad & Haak neemt zo nodig kort telefonisch contact op om de vraag te verduidelijken.

4. Hoogenraad & Haak beantwoordt de vraag telefonisch of desgewenst per e-mail.

5. Hoogenraad & Haak factureert EUR 185 (exclusief BTW) per vraag, of in voorkomende gevallen, het overeengekomen bedrag.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en events!

Nieuwsbrief

Sectie