De vereniging van communicatie adviesbureaus

De VEA is de vereniging van de toonaangevende communicatie adviesbureaus in Nederland

linkedin google

Het VEA bestuur, directie en kantoormedewerkers dragen samen met zorg voor alle activiteiten van de vereniging.

Bestuur

Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. De leden kiezen de voorzitter van de vereniging en de overige bestuursleden. De bestuursleden kiezen uit hun midden op hun beurt een vice-voorzitter en een penningmeester. Het Algemeen Bestuur is belast met de leiding van de vereniging. De voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Marion Koopman (Greenhouse Group)
Voorzitter

Dick van der Lecq (Etcetera)
Vice voorzitter

Edgar Molenaars (Ogilvy & Mather)
Penningmeester

Jos Govaart (Coopr)
Bestuurslid

Dirk van den Bosch
Bestuurslid

Yvonne Prins (UM)
Bestuurslid

Tim van der Wiel (GoSpooky)
Bestuurslid

Gijs de Bruijn (Selmore)
Bestuurslid

Roderick Prince (TBWA\NEBOKO)
Bestuurslid

Verantwoordelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de financiën van de vereniging. Beide zaken worden jaarlijks voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur vraagt daarin de leden décharge te verlenen voor het gevoerde algemene en financiële beleid aan de hand van de financiële jaarstukken van het verstreken jaar. Daarnaast worden de beleidsplannen met de bijpassende begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd.

Organisatie

Talmon Kochheim (VEA)
Directeur
talmon@vea.nl

Sylvie Visser-Witkamp (VEA)
Projectmanager
sylvie@vea.nl

 

Juliette Hammana (VEA)
Communicatie & Project Manager
juliette@vea.nl 

Yvette Bolten (VEA)
Communicatie & Graphic Design
yvettebolten@vea.nl

 

 

Sharing is caring   •   Deel op

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Contact • VEA

Vereniging van communicatieadviesbureaus
Generaal Vetterstraat 82
1059 BW Amsterdam

Postbus 2322
1180 EH Amstelveen

T. 020 - 642 5642
E.
KvK nummer 40530266
BTW nummer NL 00 25 64 609.B.01
Bic ANBANL 2A
IBAN NL 31 ABNA0548326452
ABN AMRO 548326452
Postbank 538834

Sluit

Inloggen My VEA

Ben jij je inloggegevens kwijt?

Vervelend, maar snel opgelost.
Vul het emailadres van je VEA inlog in. Wij sturen je een email
met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.